Arbetsmaterial om typ 1 diabetes 

Arbetsmaterial om typ 1 diabetes och en hälsing från oss

Vi som driver Barndiabetesfondens Klasskamp heter Elin Cederbrant (typ 1 diabetes sedan 2010), Marie Fahlin (typ 1 diabetes sedan 1986, dotter med typ 1 sedan 2008) och Gudrun Hallerfelt (dotter med typ 1 sedan 2007). Vårt arbete i Barndiabetesfondens rikfsörenings styrelse är helt ideellt och klasskampen är riksföreningens största projekt under 2019. Vi har tagit fram arbetsmaterial som enkelt ska kunna användas i skolan, meddela oss gärna om det är något ni saknar, undrar eller vill ändra. Faktamaterialet är granskat Johnny Ludvigsson, en av världens främsta forskare inom typ 1 diabetes och Barndiabetesfondens grundare.
 
Hjälp oss i informera om typ 1 diabetes. Det sprids så många felaktiga uppfattningar och fördomar om typ 1 diabetes, mestadels på grund av att många blandar ihop det med typ 2 diabetes, som är en helt annan typ av sjukdom. Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom som kräver omvårdnad dygnet runt för resten av personens liv. Du som lärare kan göra en stor insats här, vi hoppas att DU vill vara med!
 
Bästa hälsningar
Elin, Marie och Gudrun 

Film om typ 1 diabetes! 
En ca 20 minuter lång film som visar hur det är att leva med typ 1 diabetes. I filmen får vi även se en "krissituation" och lära oss vad vi ska göra i en sådan situation. Efter filmen kan eleverna arbeta med medföljande informationsmaterial samt quiz och diskussionsfrågor. Facit till quiz och diskussionfrågor finns till lärare/skolpersonal.