Tävlingsvillkor

Typ 1 diabetes – Quiz-tävling – Fullständiga villkor
1. Tävlingen är öppen för alla myndiga medborgare i Sverige som haft alla rätt på Quiz, Ha det bästa förslaget på en slogan ( max 8 ord ) för att få människor att donera pengar till Barndiabetesfonden, samt blivit månadsgivare med minst 50 kronor i månaden. Tävlingen pågår till och med den 12 november 2017.
2. En giltig e-postadress samt internetåtkomst krävs. Så här gör du för att delta:
o Ta quizet på typ1.barndiabetesfonden.se/quiz och ha alla rätt
o Ha det bästa förslaget på en slogan ( max 8 ord ) för att få människor att donera pengar till Barndiabetesfonden.
o Bli månadsgivare till Barndiabetesfonden på typ1.barndiabetesfonden.se med minst 50 kronor i månaden.

3. Under November 2017 kommer vinnarna läggas ut på Barndiabetesfondens facebook-sida. En vinnare per pris.
4. Barndiabetesfonden ansvarar inte för borttagna, skadade eller ogiltiga bidrag.
5. Tävlingsbidragen ska vara inne senast 12 november för att vara giltiga. Bara fullständiga tävlingsbidrag kommer att tas emot. Ett bidrag per person.
6. Vinnande bidrag kommer att utses av en jury bestående av Barndiabetesfonden, Together Against Diabetes och Megapixel Group AB. Juryns beslut kan inte överklagas.
7. Vinnaren kontaktas via e-post av Barndiabetesfonden. Vinnaren måste bekräfta att de har tagit emot vinnarmeddelandet inom 7 dagar. Om vinnaren inte svarar inom 7 dagar förbehåller sig Barndiabetesfonden rätten att utse en ny vinnare.
8. Deltagarna accepterar att om de vinner så kommer Barndiabetesfonden att publicera det vinnande bidraget i sina egna kanaler för att tillkännage vinnaren av tävlingen.
9. Personlig information om tävlingsdeltagare kommer endast att användas till att administrera bidrag, att informera vinnarna om vinsterna och för distribution av dessa.
10. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
11. Tävlingsarrangör är: Barndiabetesfonden